Kalite Standartlarımız

Kalite Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

BYTE ELEKTRONİK;
Toplam kalite anlayışıyla Yasa ve Mevzuatlar gereği olarak, çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini korumak ve kollamak adına İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Politikası 'nı oluşturmuştur.

Büyürken Çevreyi de Düşünmek

Faaliyet alanımız ile ilgili yeni yatırımları planlarken, büyürken ve teknolojik altyapımızı geliştirirken, mümkün olduğunca negatif çevresel etkileri minimum seviyede tutacak teknoloji ve yöntemleri kullanırız.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilinci Oluşmasına Katkıda Bulunmak

Öncelikli olarak çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusundaki duyarlılığını ve bilincini arttırmak için yıl içine yayılmış, planlı ve düzenli çalışmalar yaparız. Müşteri, tedarikçi ve diğer çözüm ortaklarımızda, tüm iş süreçlerimizi bu bilinç ile yürütürüz.

Riskleri Yönetmek

Tüm faaliyetlerimiz için; iş sağlığı ve güvenliği ile çevre alanındaki risklerini tespit eder ve bu doğrultuda planlar hazırlayarak çevre kirliliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarını meydana gelmeden önce önlemeye yönelik tedbirleri alırız. Bu kapsamda; firmamız bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuş, yasal gereklilikler çerçevesinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Atıkların Geri Dönüşümü, Bertarafı

Atıkların geri dönüşümü kapsamında; geri dönüşebilir malzeme kullanımına özen gösterip, ilçe belediyesinin de desteğiyle geri kazanımına katkıda bulunmaktayız. Ayrıca Atık piller ve elektronik atıklarımız ile ilgili lisanslı kuruluş ile çalışarak, ilgili toplama merkezlerine gönderimini sağlarız.

Sürekli Geliştirme

İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Politikamızı, planlı iç denetimler ve raporlamalar ile izler, ölçer ve sürekli geliştiririz.

Tüm paydaşlarımıza duyurulur.
Saygılarımızla;

Genel Müdür Mehmet Ali Pinaz
İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Byte Elektronik olarak şirketimiz, müşteri memnuniyetini temel alan, vizyonu doğrultusunda gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak her zaman en üst seviye kalite anlayışını benimseyen, takım ruhuna sahip, deneyimli ve güler yüzlü personelimizle müşterilerimize en iyi hizmetin sunulmasını hedefleriz.

Tüm faaliyetlerimizi yürütürken ayrıca;
  • Müşterilerimizin değişen teknoloji karşısında yeni taleplerinin zamanında tespit edilmesi, taleplere en optimum seviyede hızlı yanıt verilmesi, kaliteli odaklı rekabet edilebilir ürünler sunulması,
  • Yasal sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi,
  • Takım ruhunu planlı çalışmayla birleştiren, bilgiye değer veren, güvene dayalı çalışmayı ilke edinen, yüksek kalite anlayışı içerisinde müşterine hizmet sunan bir kuruluş olmayı,
  • Kalite anlayışının bütün personel tarafından benimsenerek ekip ruhu oluşturmak için bütün personelimize kalite yönetim sisteminin bilincinin yerleştirilmesi, bilgi ve becerilerini geliştirmesine dayalı olarak kalite hakkındaki eğitimlerin sağlanması,
  • Geliştirici, yenilikçi yaklaşımları destekleyerek, şirket içi ve dışı eğitimlerle çalışanlarımızın kişisel gelişimi için gereken tüm kaynakları kullanıma sunmayı,
  • Çalışanlarımızın bir parçası olmaktan gurur duyduğu, sektöründe lider bir şirket olmak için personelinizin verimliliğini ve motivasyonun arttırılmasını sağlamak,
  • Tüm süreçlerimizin performans göstergelerinin ölçülebilir olması, sürekli iyileştirmeyi sağlamak için düzeltici önleyici faaliyet ve risk değerlendirmeleri yaparak kalite hedeflerimize ulaşılmasını sağlamak,
  • Sistemlerimizde sürekli iyileştirme ve geliştirme felsefesini benimseyerek insan odaklı, güncel teknoloji ile uyumlu, yasal hükümlere ve mevzuatlara uygun hizmet vermeyi firma politikası olarak edinmiştir.

BYTE ELEKTRONIK üst yönetimi;
Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Genel Müdür Mehmet Ali Pinaz

Üretim Standartlarımız

IPC J-STD-001

Requirements For Soldered Electrical and Electronic Assemblies

Elektrik ve Elektronik Kart Üretimde Lehimleme Gereklilikleri

IPC-A-610

Acceptability of Electronic Assemblies

Elektronik Kart Üretiminde Kabul Edilebilirlik Kriterleri

IPC-A-600

Acceptability of Printed Boards

Baskı Devre Kartlarında Kabul Edilebilirlik Kriterleri